Vi tar frem det grelleste eksemplet som jeg kjenner til….:

Tjensvoll krysset i Stavanger.

Den originale planen var en veibro som gikk over fra sør/nord – nord/sør, over Tjensvoll krysset, med av/på kjøringer til Madla veien.

På grunn av hodeløse politikere har vi fått verdens dyreste rundkjøring for syklister, uten at trafikk bildet generelt er blitt bedre. De fleste vil si at trafikk bildet er blitt mye, mye verre med denne løsningen.

Jeg kunne godt tenkt meg at de satte i gang en spørre undersøkelse av bilistene som bruker denne veien daglig, men det tror jeg ikke de tør…

En slik sløsing av skatte betalernes penger er uhørt og politikere som stemmer for slike avgjørelser burde straffes/sparkes fra deres offentlige stillinger…